Skip to main content

4 Element Kişilik Tipi

Hipokrattan Jung’a Kişilik Tipleri

Bilimsel bir deneyin açıklayamayacağı en karmaşık şey insan. En kaotik şey insan davranışı.

İnsanı meydana getiren psikolojik yapıtaşlarını inceleyerek bir de biz onu anlamaya yakından tanımaya çalışalım.

Elementler

Hayatın Özündeki Dinamik Güçler

Elementler zihnimizle ruhumuzla algılayabileceğimiz, yaşam yolunda ilerlerken deneyimleyebileceğimiz her şeyi kapsar. İlkokulda öğrendiğimiz bir bilgiyi hatırlayalım. Maddenin 3 hali vardır değil mi? Aslında dört hali var, yenilerde iyonlaşmış gaz hali olarak plazma maddenin dördüncü hali olarak kabul ediliyor. 

Bu 4 elementi ihtiyacımız olan her şeyi sağlayan maddenin 4 hali olarak anlamaya çalışmak da mümkün. 

Toprak katı, su sıvı, hava gaz, ateş ise plazmadır. 

Fakat biz bu dört elementi maddesel boyuttaki özelliklerinden alıp evrensel çalışma mekanizması olarak başka bir anlayışa taşıyoruz.

4 element anlayışını kendimizi ve yaşamı anlamada kullanmayı öğreneceğiz. Bu sebeple zihinsel ve davranışsal tarafına da bakacağız. 

Elementlerin Psikolojik Özellikleri

Eski yunan felsefesi de element bilgisine vurgu yapar. Dört element insanın dört farklı yönüne/yetisine denk gelmektedir. İnsanın ahlakı ateşle, ruhu suyla, aklı havayla bedeni ise toprakla sembolize edilerek eşleşmiştir.

Seminerimizde Ateş, Toprak, Hava ve Su bir yaklaşım kalıbı, bir davranış biçimi olarak ayrıntılı şekilde tanıtılacak. 

Örnek olarak Ateş Tipi İnsanlar’ı neşeli tabiatlarından tanıyabiliriz, ya da tahammülsüz olmalarından ve çabuk öfkelenmelerinden. Büyük ihtimalle heyecanla motive olan bir tip olacaktır.  

Su Tipi ise sezgisel algısına güvenip davranacağından mantık yolunu izleyen hava ağırlıklı birine oldukça dengesiz görünecektir.

Bu 4 tipin hayatı algılayışı, davranış modeli ve iletişim biçimleri seminerimizin konusunu meydana getiriyor.

Seminerde katılımcıların hangi alana düştükleri fark ettirilecek. 

Bu sayede katılımcı hem çevresiyle hem de kendisiyle oluşturduğu ilişkiler ağına farklı bir pencereden bakma şansı bulacak.

Cevabını daha rahat verebileceği sorulara örnekler:

-Hayatta değerli gördüğü şeyleri nasıl seçtiği

-Kişinin sürekli yaşadığı benzer problemler var ise neden tekrar ettiği

-İş yaşamında müşterilerine ve iş arkadaşlarına karşı nasıl daha başarılı bir dil oluşturabileceği

-Belli bir gruba karşı oluşturduğu ön yargıları varsa nasıl kurtulacağı

-Duygusal ilişkilerinde yaşadığı yanlış anlaşmaları nasıl farkedebileceği

-Yakınındaki insanlarla yaşadığı polemiklerin diline analitik bakma şansı

-Anne/baba kardeş ve eşlerini yargılamaktan nasıl vazgeçeceği

4 element kişilik tipi yaklaşımının hedeflediğimiz hayata bizi nasıl yaklaştıracağını öğrenmek için seminerime davetlisiniz.

Yasemin Manavbaşı, Phd, MBA

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights